o bedda matri c'a lu munti siti

Visita il nuovo store di vendita online di prodotti agroalimentari siciliani www.shop-e.it

Radici & Civiltà

Pubblicato il 11/09/2007
<b>o bedda matri c'a lu munti siti</b>
L’eventuale pubblicazione di parziali brani musicali allegati a testi scritti è fatta a titolo di Demo, essendo essa finalizzata a documentare la relativa ricerca della rubrica “Radici & civiltà” non avente scopo di lucro, ma, piuttosto, finalità di libera divulgazione culturale.

o bedda matri c'a lu munti siti

O Bedda Matri c'a lu munti siti

di lu bieddu paisi di Lalia,

fattu di strati tutti in pinnenza,

di Maccarruni a la Funtanedda,

ca quannu la genti nesci di dintra,

milli voti, a Vui si raccumanna,

e quannu Diu rapi li catarratti

e li stratuzzi vadduna addivčntanu

allura siti, pi ' nui Navicella

et Marěs Stella fulgidissima,

e cu voli grazzi e a Vui nun ricurri,

sua desianza vuol volar sanz' ali...


Quannu talěu la to 'facci amurusa,

mentri c 'addatti a lu Bamminieddu,

ia sbuttu a chianciri di commozzioni

e, nni lu stessu tiempu, di duluri,

picchě pienzu a me' matri Carmela,

c 'assŕ mi manca,e puru a lu munti,

nna Matri c 'č chi ghinchi li mancanzi

e 'u mi fa sentiri orfanu e sulu,

ca, cu li fěgghi di me ' pa ' e me ' ma ',

cci su ' li frati e suoru di lu munnu

ca ricanůscinu a Vui pi Matri.

Tu si' Matri di tutti e Mammŕna,

picchě, si 'n 'Alisi veni a lu munnu,

a Marcatubiancu, Mčlton, Marrčro,

"Maria!", ti chiamanu, "di Li Grazzi",

"Maria, ven'a dunacci 'na manu!... ".

Bedda a lu munti, bedda in pricissioni,

lu du ' di Lugliu di tutti l'anni,

pi omnia saecula saeculorum...

Bedda cu lu mantu e senza mantu,

bedda a Staten Island e a Tickfaw,

unni l'alisi c' all'Alia nun viennu,

Maria di Li Grazzi, ogn 'annu, acclŕmanu,

fannu lu meeting, věvinu e mancianu,

cuomu si fussi matri in carne e ossa...


Matri di tutti l'alisi nni la fossa

e di cu ancora si godi lu iuornu,

nni la Globŕlia e a lu paisi,

di La Matrici e di Sant' Anna,

ca, cu granni fěri e sintimientu,

nnalu so' latinu, V'addumanna:

"O Matri Bedda di tutti l'alisi,

Maria Sanctissima ňmnium gratiŕrum,

cuomu putiemu disobbligŕrini cu Vui

ca di grazzi nni cupunati

e di veru amuri nni sazziatě?!... ".DIDACUSVoce narrante di Rino Concialdi


Foto di Giacomo Cannici


Viste 5814 - Commenti 0
Iscriviti
ed inizia a pubblicare i tuoi contributi culturali