oh bedda Matri c`a lu munti siti

Visita il nuovo store di vendita online di prodotti agroalimentari siciliani www.sicilymart.com

Radici & Civiltà

Pubblicato il 11/09/2007
<b>oh bedda Matri c`a lu munti siti</b>
L’eventuale pubblicazione di parziali brani musicali allegati a testi scritti è fatta a titolo di Demo, essendo essa finalizzata a documentare la relativa ricerca della rubrica “Radici & civiltà” non avente scopo di lucro, ma, piuttosto, finalità di libera divulgazione culturale.

oh bedda Matri c`a lu munti siti

Oh Bedda Matri c`a lu munti siti


di lu bieddu paisi di Lalia,


fattu di strati tutti in pinnenza,


di Maccarruni a la Funtanedda,


ca quannu la genti nesci di dintra,


milli voti, a Vui si raccumanna,


e quannu Diu rapi li catarratti


e li stratuzzi vadduna addivèntanu


allura siti, pi ` nui Navicella


et Marìs Stella fulgidissima,


e cu voli grazzi e a Vui nun ricurri,


sua desianza vuol volar sanz` ali...


 


Quannu talìu la to `facci amurusa,


mentri c `addatti a lu Bamminieddu,


ia sbuttu a chianciri di commozzioni


e, nni lu stessu tiempu, di duluri,


picchì pienzu a me` matri Carmela,


c `assà mi manca,e puru a lu munti,


nna Matri c `è chi ghinchi li mancanzi


e `u mi fa sentiri orfanu e sulu,


ca, cu li fìgghi di me ` pa ` e me ` ma `,


cci su ` li frati e suoru di lu munnu


ca ricanùscinu a Vui pi Matri.


 


Tu si` Matri di tutti e Mammàna,


picchì, si `n `Alisi veni a lu munnu,


a Marcatubiancu, Mèlton, Marrèro,


"Maria!", ti chiamanu, "di Li Grazzi",


"Maria, ven`a dunacci `na manu!... ".


Bedda a lu munti, bedda in pricissioni,


lu du ` di Lugliu di tutti l`anni,


pi omnia saecula saeculorum...


Bedda cu lu mantu e senza mantu,


bedda a Staten Island e a Tickfaw,


unni l`alisi c` all`Alia nun viennu,


Maria di Li Grazzi, ogn `annu, acclàmanu,


fannu lu meeting, vìvinu e mancianu,


cuomu si fussi matri in carne e ossa...


 


Matri di tutti l`alisi nni la fossa


e di cu ancora si godi lu iuornu,


nni la Globàlia e a lu paisi,


di La Matrici e di Sant` Anna,


ca, cu granni fìri e sintimientu,


nnalu so` latinu, V`addumanna:


"O Matri Bedda di tutti l`alisi,


Maria Sanctissima òmnium gratiàrum,


cuomu putiemu disobbligàrini cu Vui


ca di grazzi nni cupunati


e di veru amuri nni sazziatì?!... ".


 


 


DIDACUSVoce narrante di Rino ConcialdiFoto di Giacomo Cannici


Viste 5902 - Commenti 0
Iscriviti
ed inizia a pubblicare i tuoi contributi culturali