pasta a la carrittera (A li carrittera di 'na vota, alisi e baariuoti…)

Oggi, trentunu, arriva Turiddu,
e ia m'azzizzu, mi fazzu bedda…

Mi pari propia ca nn' aiu dirittu,

Visita il nuovo store di vendita online di prodotti agroalimentari siciliani www.sicilymart.com

Radici & Civiltà

Pubblicato il 16/10/2007
<b>pasta a la carrittera</b>
L’eventuale pubblicazione di parziali brani musicali allegati a testi scritti è fatta a titolo di Demo, essendo essa finalizzata a documentare la relativa ricerca della rubrica “Radici & civiltà” non avente scopo di lucro, ma, piuttosto, finalità di libera divulgazione culturale.

pasta a la carrittera

(A li carrittera di 'na vota, alisi e baariuoti…)


Oggi, trentunu, arriva Turiddu,

e ia m'azzizzu, mi fazzu bedda…


Mi pari propia ca nn' aiu dirittu,

duoppu du' misi di pani schittu....


'Na me' cuscina di la Baarěa ,

ca lu maritu cci l'ŕvi, 'mbarcatu,

aspetta forsi di menu di mia…


E li turruna di Caltanissetta

e li viscotta di Cartabillotta,

e li galletti di Calascibetta,

di Mussumeli lu meli di sudda,

tuttu cci metti nni ddu carrettu…


Di me' cuscina č farfantarěa

c'aspetta picca e di menu di mia,

ma č menu tristi la luntananza

quannu t'agghiorna a la Baarěa ,

cu Purticieddu a purtata di manu,

unni nun manca lu tunnu e la surra

e sugna e uogghiu quantu nni vua'.
DIDACUSViste 5947 - Commenti 0
Iscriviti
ed inizia a pubblicare i tuoi contributi culturali