cats in love

Visita il nuovo store di vendita online di prodotti agroalimentari siciliani www.shop-e.it

Radici & Civiltà

Pubblicato il 21/02/2008
<b>cats in love</b>

cats in love

Versi di DIDACUS che descrivono come fosse sofferenza del freddo invernale e non frenesia amorosa quella dei gatti nella stagione più fredda; come da spiegazione che, una volta, davano, per pudore, le persone anziane agli ingenui bambini. (by Reporter)_____________________________________________________________________

Vinni lu tiempu ca si nni fùinu

iatti e ghiattuna nna li cantuneri,

sauti murtali e grida strazzianti,

accussì dulurusi, nni la notti...


Vinni lu tiempu ca, misi a lu luci,

sintìamu sti gran vuci di duluri,

e a li nostri nanni addumannàvamu

picchì stu chiantu accussì lamintusu,

cuomu di nnuccintuzzi a li sevizzi,

e l’anziani ti dicìanu, cu pudùri,

nna cosa giusta e nna farfantarìa

quannu, iennu a l’accurzu, arrispunnìanu

ca a li iatti ci arziàvanu li pièri.

Ca c’era l’arzìu, sì, era veru,

ma 'un era veru ca a dd'armaluzzi,

ca ittavanu vuci di murìri,

Voci alte e fioche, mastru Danti dissi,

mastru, picchì scrittu a la maistranza

di li miedici e di li spizziali,

eranu li pieri chi cci arziàvanu…Didacus


Viste 10756 - Commenti 0
Iscriviti
ed inizia a pubblicare i tuoi contributi culturali