PALIARIUM PRIMAE CARPAE…..

Visita il nuovo store di vendita online di prodotti agroalimentari siciliani www.shop-e.it

Radici & Civiltà

DIDACUS DIDACUS Pubblicato il 28/08/2010
<b>PALIARIUM PRIMAE CARPAE…..</b>

PALIARIUM PRIMAE CARPAE…..

PALIARIUM PRIMAE CARPAE…..

(Le storie che si scriveranno, i quadri che dipingeranno, le musiche che si comporranno, le stolte pazze e incomprensibili cose che tu dici, saranno pur sempre la punta massima dell'uomo…Dino Buzzati )

Chistu nni dissi Ninu a Malascarpa,

tra Carpunieddu e Mentimaiuri,

unni pirdì li scarpi lu Signuri…

Ddà, arrivulati, cu l’amici nostri,

pi’ fari arienu in granni abbunnanza,

bieddi picciuotti, di bella speranza,

pi nanni, mugghieri et entourage,

ca cci sirvìa almeno pi du’ cosi:

facci di vecchia, tomato salade,

récipe, cùm, cucummalalia…

Tiempu d’un “ceh!…” e si rapi lu cielu,

e n’àpppimu a riparari nna un pagghiaru:

Cu c’era dintra ?! lu Calamiñaru…

Era un pagghiaru di prima carpa,

now, available, in Google Maps,

cu ciaraùna e cannedda di sciumi,

frachi liati cu’ disa tagghienti

e catinazzieddi intelligenti.

Lu cassu, tuttu di petri di rina,

lu tettu, a du’ spasi, a la saracina,

di taddi di zabbara, travatura...

Ninu avìa fattu chist’opera d’arti,

cu la mastrìa di li so’ manu d’oru

e la cabeza di lu pa’ Caloriu…

C’era puru lu largu pi’ l’armali:

ochi, iaddini e du’ crastagnieddi,

biancu, lu sceccu, niura la troia,

mentri si vivìa la lavatura.

Cchiù chi un pagghiaru, l’arca mi parsi

di la Bon’arma di lu Patriarca,

ca senza d’ iddu, nui nun ci fùssimu.

Ninu, appuiatu a la manciatura

facìa un cannisciu, pi cuntu di terzi,

e avìa, nni na gistra, na cosa artistica,

un veru presenti pi la maistra,

forever, ispiratrici di st’artista,

cu l’A B C… to live a Malascarpa:

Accura si t’appigghia la lacciata

Basta di quagghiu quantu tanticchia,

Cazza di ramu e zubbu di ràdica

Disa, liama, a purtata di manu

Erva miedica, sudda e pruvenna,

Fasceddi di iuncu e quagghiu d’agnieddu,

(it’s permitted the plastic art)

Gèsu disponi, l’omo proponi

H est signum meae religionis…

Ina, cacucciuli ed erva di truonu…

Lacciata, sieru e caciu a squarari

Maidda, ruotula, Jackson Square…

Nuautri zammatara siemu nenti,

(quannu aviemu li strippi davanti)

O Bambino, mio Divino, io Ti vedo…

Prima Natali, né friddu, né fami…

Quarara di ramu stagnata cu stagnu

Rimischi intra cassu e crastu ccu saccu

Sischi, siscuna, tunedda, quarari,

Tannura, furnaca, stessa fuchiata

Unni maggiuri c’è, minuri cessa,

Viertuli, visazzi, visazzuotti

Zubbu, di ràdica di masticogna…


Didacus


Viste 5058 - Commenti 0
Iscriviti
ed inizia a pubblicare i tuoi contributi culturali