TEANO SQUARE

Visita il nuovo store di vendita online di prodotti agroalimentari siciliani www.sicilymart.com

Radici & Civiltà

DIDACUS DIDACUS Pubblicato il 27/09/2010
<b>TEANO SQUARE</b>

TEANO SQUARE

TEANO SQUARE

(a toponomastic proposal!)


Di sula aria Alia campassi,

si si stassi a Lu cuozzu di la Chiazza,

'na vota, notu, pi li sò sasizzi,

crasti, crapetti, piecuri rinischi,

tennira carni d' inizza grassa,

gelata, si sciuscia tramuntana...

E lu vanniaturi comunali

Carni di inizza.. vanniava in falsetto,

curriti, a la putia municipali!...

in such tone ca Mika 'un cci putissi,

lu luongu picciuttieddu libanesi

quannu Relax, take easy, ti dici...

Un'aria livava e l'autra mittìa,

a li tiempi di Pippinu Garibaldi

di Lalia, lu baldu, contadinu

ed erano movimenti di tradenti,

pali, criva, rutuna e decàlitri,

nna li musei di l'Alia, now, available...

Siemu, nna Lu cuozzu di la Chiazza,

with four options, Comuni, Giurlannu,

via Silvio Pellico, Regina Elena,

Furtizza, Matrici, e Rabattieddu,

Lilici, Craparedda, Garibaldi,

e La Muntagna, acchianannu, acchianannu,

cu li nivèri e cu li masserìi

di li Cìciri e di li Sardàra...

The centre Point, unni Re 'Manueli,

viniennu di Piazza Caloriu 'Ucciuni,

cu Pippinu Garibaldi s'incontra,

di Casa di Buono provenienti,

duoppu un lunch of baked beans,

di pasta e frittedda 'un era cchiù tiempu,

Joseph Garibaldi, tempestivior,

Aliam, iterum, cum redisset,

vacchi vannu e vacchi viennu,

li Rabbatiddisi pi lu pisci scinninu

li Sant'annisi pi Cialis acchiànanu,

up and down, di Santa Rusulia,

'un mi chièdiri lu quannu e lu picchì,

saepiu, in hora, taiani odorum,

pasta squarata, iam, aere, saturo,

ia lu chiamassi Teano Square.


Didacus


Viste 4184 - Commenti 0
Iscriviti
ed inizia a pubblicare i tuoi contributi culturali