Ab Aquario… ad Leonem

Visita il nuovo store di vendita online di prodotti agroalimentari siciliani www.sicilymart.com

Radici & Civiltà

DIDACUS DIDACUS Pubblicato il 05/08/2011
<b>Ab Aquario… ad Leonem</b>

Ab Aquario… ad LeonemAb Aquario…


Sùsisi nni ‘na fridda matinata

Cu Frati Suli chi s’arrispigghia,

ogni matina sempri cchiù guagghiardu

e dari ‘na manu a lu so’ santu lumi,

ancora luntanu di lu Stiddazzu,

faciennu fuocu cu rami di uscigghiu,

chi ‘ntisiru lu gelu di la notti,

fuocu fumusu, fuocu odurusu,

pi quarchi rama di pignu marìttimu,

calurusu, quann’attassa lu matinu,

pi’ sciogghiri dda patina di brina,

bedda di facci e laria di cori,

chi lassa ‘ntamati li criaturi,

ancora prima di vìrili nàsciri…


...ad Leonem


‘Un c’è ‘na sima di vientu in campagna

ed è ferma la trebbia d’ ‘u Signuri…

Li muli, stanchi, si nni stannu all’ùmmira,

duoppu la gran pistata di li gregni…

L’anfura asciuca l’acqua nni la ‘nzira,

Giuseppi pigghia e posa la tradenta…

Pua, pi’ grazia di Ddiu e di la Madonna,

Patruna di ‘na bedda mappa d’arii:

Aria di la cuccagna, Funtanedda,

Puzzu di Mesi, San Giusippuzzu…

Lu Crucifissu di Marcatubiancu,

ca, puru, Iddu, fu misu a la Cruci,

e cci miettu puru a Chiddu di Belici,

ca pi’ nnui, piccatura, morsi in Cruci
,

versu vint’uri, si senti sciatuliari,

e prima ca scura è tramontana giusta…

E quannu ‘u marinaiu posa ‘u remu,

picchì lu vientu cci inchi la vela,

Giuseppi ripigghia la tradenta

e Santa Lena l’aria cci spagghia…


Didacus


Viste 3581 - Commenti 0
Iscriviti
ed inizia a pubblicare i tuoi contributi culturali