Alia Ovine Pericardia

Visita il nuovo store di vendita online di prodotti agroalimentari siciliani www.sicilymart.com

Radici & Civiltà

DIDACUS DIDACUS Pubblicato il 02/06/2014
<b>Alia Ovine Pericardia</b>

Alia Ovine Pericardia

…Marcher à pied, en intérieur ou en extérieur,
stimule la creativité…
Le Figaro, Santé.…Or dunque, a Ftia, a Ftia, si rieda…

cci fici diri, Monti, a lu Pelide,

il traduttor dei traduttor d’Omero,

numquam, suonator, di fisarmònica,

nni ‘na lingua, surreal, pi un Grecu,

annacatu, nna ll’acqui di l’Egèo,

da mamma Teti e papy Pelèo…


Ad Alia, ad Alia, si rivada,

greca, bizantina, saracina…,

cu voli casi, lu paisi, è in sale,

puru, si lu mircatu, è in forti stipsi…


Duci, pi l’armali e li cristiani,

specialmenti, nna lu misi di Maiu,

di suddati e favati, scuntinutu,

ca s’un li cansìi, muòrinu, sazi…


Ad Alia, si rieda, ‘na bona vota,

mariti, mugghieri, zii, niputi,

figghi legali, figghi naturali,

coppie di fatto e coppie consacrate,

o di soppiattu o a la sfaccialata

nun sulu, pi’ lu contornu di lu piattu,

ma pi’ la sustanza di la fidi

c’àv’aviri, cu affronta, lu viaggiu…

Fede è sustanza di cose sperate…


Rinsànguàmula, sta comunanza,

la cchiù anemica di lu circondariu,

Madonna, evviva, di lu Rusariu,

di Lalia, Support, di l’economìa…


Vamos por Alia, spaniola et sicula…


L’ovino, misilucu, na lu giuccu,

diminutivu e vezzeggiativu,

ancora cauru, ti po’ sucari,

di iaddina nustrana o padovana,

cu du’ suli, buchiddi, agli antìpodi…


Bianca ricotta, a Marcatubiancu,

spezzatini, di ovini, di ogni etati,

profumati, di locali zafarana,

cu patati, cipudda e saliatu…


Musa, quell’uom, di multiforme ingegno,

dimmi, che molto errò, poich’ebbe, a terra,

gittate d’Iliòn le sacre torri…,


stappa, bruciante, l’amico, Ippòlito,

il figo, Pindemonte, beninteso,

amicu di Monti e di ser Niccolò…


Vero è ben Pindemonte, anche la speme…


Gnuocchi, maccarruna, cavatieddi,

pasta di casa o di li pastifici,

di Falletta, Bellina, Pusateri,

mienzi ziti, magghietta, attupatieddu…,

anchi sulu squarati e incaciati,

cu lu prosit, di lu suli, chi codda…


Didacus


Viste 1651 - Commenti 0
Iscriviti
ed inizia a pubblicare i tuoi contributi culturali