Early zucchini in the Cathedral

Visita il nuovo store di vendita online di prodotti agroalimentari siciliani www.sicilymart.com

Radici & Civiltà

GUCCIONE DIEGO GUCCIONE DIEGO Pubblicato il 12/06/2016
Early zucchini in the Cathedral

Early zucchini in the Cathedral

Vinni lu tiempu ca Patri Abbati,


Abbati di nomu, di fattu,arcipreti,


di almenu cincumila parrocchiani,


di San Giuseppi, a lu Rabbatieddu,


pari, a mienzu paisi di Lalia


nni la bedda omelia domenicali,


viriennu, fimmini, già, smanicati,


pi’ rispiettu, a Giugnu. Giugniettu…,


si tuttu ‘un gniettu, almenu li manichi!...,


Accuminciaru, li cucuzzi luonghi!,


senza malizia, omnia… mundis…,


frati Galdinu, zittutu fussi,


da la bonarma di Patri Cristòforu,


a lu curatu, cci vinìa di diri,


ca già, la suoru, in forma d’ostii,


nni la paredda, quarchi purmintìa cci la friìa,


in puro, extravergine, d’oliva,


a fuocu lientu, cu granni attenzioni,


picchì l’uogghiu, abbrusciari, ‘un s’avissi,


e di li purmintìi, a li tardìi,


la terapia avissi duratu,


di solstizziu, a solstizziu, di schittu,


ca ti passa o ti passa lu sfizziu…


Cucurbitaceae masculini flores


istìus, creaturae,  hermaphroditae,


vistuti di pastetta, cci friìa…


Frutti di mari, cchiù chi di muntagna,


s’un fussi pi lu caciu, in abbunnanza,


e la menta, c’allenta l’amuri,


ca, quannu è troppu, si pò’ puru mòriri…


 Didacus


 


 


 


 


 


 


Viste 1627 - Commenti 0
Iscriviti
ed inizia a pubblicare i tuoi contributi culturali