MASTRU VANNI
Pubblica

Radici & Civiltà

TODARO GIOACCHINO TODARO GIOACCHINO Pubblicato il 17/03/2018
MASTRU VANNI
L’eventuale pubblicazione di parziali brani musicali allegati a testi scritti è fatta a titolo di Demo, essendo essa finalizzata a documentare la relativa ricerca della rubrica “Radici & civiltà” non avente scopo di lucro, ma, piuttosto, finalità di libera divulgazione culturale.

MASTRU VANNI

Lu medicu, nun è di Diu figghiu:
‘na vota ‘nzerta e chiù li voti sbagghia;
è chiddu ca successi a mastru  Vanni
d’aviri di campari natru annu!

Li sordi fatti cu’ tantu di sudura
si li spinnì senza darsini pinzera:
pittantu d’iddu era arrivata l’ura
e nu’ ci ristava  d’autru da fari.

Fimmini ed amici a cchiu’ nu’ voli:
comu li muschi supra di lu meli
ch’a forza di sucari di lu so’ suduri
lu lassaru sulu e senza di ‘na lira!

A vidisi accussì riduttu, n’avia pena,
di riccu ch’era a stenniri la manu:
“ Fati la carità a mastru Vanni
ca ci spidderu i sordi e c’avanzaru  l’anni!”
________________
Gioacchino Todaro


Viste 1901 - Commenti 0
Iscriviti
ed inizia a pubblicare i tuoi contributi culturali