Lu miraculu di fra' Binnardu

Visita il nuovo store di vendita online di prodotti agroalimentari siciliani www.sicilymart.com

Radici & Civiltà

Pubblicato il 25/10/2005
<b>Lu miraculu di fra' Binnardu</b>

Lu miraculu di fra' Binnardu
  Mi la cuntŕ lu su Pippinu Chiazza,

  mentri facěamu salottu ni la chiazza,

  dintra lu carru supra na visazza,

  picchě fora lu friddu 'mpurpittava

  - era Frivaru, misi curtu e amaru!.-

  sta storia santa di Frati Binnardu,

  monacu di cerca e truzzuariu...

  Nuddu č profeta ni' la propria terra,

  ma fra' Binnardu č omu eccezionali.

  E di miraculi ni fa na caterva...


  "Si mi criděti, cari signuri,

  avi un piezzu chi vi vuogghěu cuntari

  na storia bella di stu me' parenti,

  chi nascěu na' lu milli e uottucientu...

  Ca me' nannu, a la campěa, mi cuntava..."


  "C'era na vota un viecchiu picuraru

  c'avěa na' mannira ch'era na biddizza,

  tra Turturesi e Terzu di Jusu,

  patruni e sociu di la Principissa

  di Santa Cruci e di Santu Vicienzu

  ca puru ja ci paŕva lu 'ncienzu...


  Quannu facěa la muta era un priůri

  viriri milli piecuri a lu passu,

  cu’ deci cratuli, vinti cratulicchi

  e na dicina di cani di mannira...


  Na brutta annata, duoppu li jlŕti,

  a li piecuri ci vinni lu chiuvardu,

  ca ci 'mpurrianu l'ugna di li pieri...

  Chiddu c'un fici lu viecchěu picuraru

  pi' fari frunti a dda maledizzioni ...

  Appi a sagnari un migghiaru di piecuri

  e quattromila pieri appi a ciarmari..."

  "Alia, catalia, lu peri t'azzizzu,

  bianca malata di la principissa...,

  Quattrumila voti ripitutu..."


  Ma di guariri nun si ni parrava:

  a deci a deci javanu cariennu,

  c li carusi. senza capezza,

  na' lu menz'jornu e a la scurata,

  si li spartěanu jucannu a li ciampi...

  E l' arrustěanu cu peddi e curŕta...

  Fin 'a quannu vinni a la mannira,

  propia comu a lu frati manzunianu

  ca di li nuci pampini ni fici,

  frati Binnardu, monacu nustranu,

  di li tiempi di li Promessi Sposi..."


  "Fermu, Caloriu, cu' sti saracinati!

  Lu Diu Cristianu li piecuri cura:

  a una a una, mŕnnalli fora...

  E pua viri ca lu včnniri matinu...

  la mannira agghiorna senza chiŕi,

  picchě Cristu lu voli e San Franciscu

  e la Madonna di Gibilimanna,

  patrona di li ŕrii e di li mŕrcati..."


  "Armuzzi Santi, pinzŕtici Vui

  pi' li pieri purriti di sta piecura,

  li du' davanti e li du' darrietu

  San Franciscu, 'namuratu,

  di li biddizzi di lu Criatu,

  Maria Santissima di li Grazzi,

  cu' li ciauli supra li casi

  e li palummi chi fannu ‘ tummi tummi ’...

  San’ Antuninu, munachieddu finu,

  chi tieni 'n brazza lu Bamninu,

  dici la missa senza saristanu;

  lu ciervu ti proi l'acqua e lu vinu,

  lu cuorvu ti sona li campani..."...


  E scuddariannu la cruna di li Santi,

  na piecura pigghia e n'autra lassa,

  chiů di setticientu ni passaru:

  setti pi' quattru vint'uottu... e passa…

  Ca misi 'nterra fannu pruvulazzu...

  E, insumma, pi' cuntalla propia tutta,

  ci fu na litaněa di milli Santi,

  picchě setticientu un abbastaru...

  Tutt'e milli chiamati in ajutu,

  e fra' Binnardu ancora ni sapěa,

  puru chiddi ca Pŕulu livŕu...

  E ad ogni Santu ci dicěa la sua...


  "Arrivederci, omu senza firi,

  lu včnniri matinu, viegnu arrieri…

  dillu a la Principissa e a to' mugghieri…

  E sempri Gesů Cristu sia lodatu..."
  .


  "Attěa Caloriu, mi l' avia scurdatu,

  avanzu un guzzunieddu e un canistratu

  di li du' piecuri di lu Cummientu...

  E 'un smafariari si la sisca č vacanti:

  č Gibilimanna chi jnchi e svacanta,

  e di Lu Cuozzu fra' Binnardu senti...

  di Didacus

  pubblicato in " La VOCE della Mamma " di Alia, nr.3/99, pag.3


Viste 4630 - Commenti 0
Iscriviti
ed inizia a pubblicare i tuoi contributi culturali