Voci Siciliane

DISPENZA VINCENT DISPENZA VINCENT Pubblicato il 16/05/2009
Cittadini di<a href='https://www.assarca.com/comune.asp?id_comune=1&co

Cittadini di Alia di lu Rabbateddu e di lu Chianu,di lu Passu di lu Lupu e di li Chanchiteddi, chiamati lu vanniaturi e annunziati ad Alia e a tuttu lu munnu,na grandi Festa. A Chicacu,Illinois, Lu Zu Ninu e la za Annuzza Marchiafava ,festeggianu 50 anni di Matrimoniu. Che Festa Granni! Parenti di la Florida, di l'Arizona e puru di L'Alia vinniru pi l'occasioni. E puru lu Patri Guardianu di li monaci di Trapani vinni pi celebrari stu granni Anniversariu. Sciauru di ciciri caliati, di minnuliddi,di cubaita di cannoli di ricotta frisca e gnucchi cu la sarsa e sasizza arrustuta si senti pi li strati di North Brook ,Illinois. Auguramu a sta coppia maestosa una grannni e lunga vita di amuri e felicita'. E Priamu lu Crucifissu di MarcatuBiancu e la Bedda Matri di tutti li Grazi ca li assistinu in Secula Seculorum. Pace e bene.

Alia - Viste 1239 - Commenti 0