Voci Siciliane

SIRECI PIETRO SIRECI PIETRO Pubblicato il 23/04/2011
“Matri nostra. Da un po’ di tempu aju la sensazione ca fra du’ mei ami

“Matri nostra. Da un po’ di tempu aju la sensazione ca fra du’ mei ami

“Matri nostra. Da un po’ di tempu aju la sensazione ca fra du’ mei amici coniugi del nord, i cosi nun vanno tantu beni…!”. Io, senza vuliri interferiri cchiù di tantu nna ‘sta situazioni, sentu la necessità di pregarTi a intercediri versu To Figghiu, affinché i rapporti di ‘sta coppia, turnassiru sereni e ‘mprontati sul rispettu dell’unu versu l’autra”. - “Figghiu miu, stai tranquillu! Parlu io cu Gesù e vedrai ca Iddu aiuterà a risolviri ‘sta situazioni”. - “Grazi tantu, Madunnuzza nostra!”. La Madonna, il giorno dopo mi ha fatto sapere che suo Figlio voleva parlarmi. Allora mi sono premurato a colloquiare con Lui. - “Nostru Patri, mi benedica! La nostra Matri, e Matri Tua, ora mi dissi ca tu mi vo’ parlari. Eccomi qua”. - “Si, Pitruzzu beddu!”…. - “Beh… insomma…!! Propriamenti… “beddu”… nun lu sacciu! Magari… tantu tempu fa! …Comunque… grazie Patri! Si lu dici tu!!...”. - “Intendu diri… beddu dintra!”. - “Ah… ecco! …Mi pareva…! …Forsi ora ci semu!... ;)”. - “Nna st’ultimi tempi t’aju vistu anticchia pinsirusu… Pi via di sta coppia d’amici ca sunnu un pocu tristi picchì fra d’iddi ogni tantu c’è qualchi… scintilla!”. - “Si, Patri!... Sapìri sta cosa mi fa tantu mali! Vulissi ca Tu l’aiutassi tantu ad aggiustari ‘u loru rapportu d’amuri. Pi mmia sunnu du carissimi amici!”. - “Dimmi ‘na cosa…! Sti du’ to amici, curanu la pulizia della propria persona?!”. - “Certu, Patri!! E io chi aju... amici lordi?!!... Ma… In che senso, Padre?!...”. - “Lo so… tu hai bravissimi amici! Ma dovresti chiedere questa cosa a ‘sti du’ coniugi (…e soprattuttu a “idda”!): si, pi’ tinìrisi luntani da un certu… inquinamentu ca in quest’ultimi tempi dilaga nna la società, usanu i prodotti ca io - tramiti tanti mezzi - facciu canusciri?! I prodotti sunnu principalmenti chisti: Bagno schiuma alla… pazienza, shampoo alla bontà, balsamo alla buona volontà, saponetta alla speranza, profumo alla fede, lavanda alla tolleranza, deodorante alla prudenza, spugna alla parola di vita, disinfettante all’umiltà, crema protettiva al buon umore, crema doposole al buon senso!?... …Dumannaccillu! Ma a mia nun servi avìri da jddi ‘na risposta. Io già ‘u sacciu...! Pietro, ‘i qualità ci l’hannu! Si si mettunu d’impegnu …soprattuttu idda (!) a fari ‘u primu passu pi prima, ci riescunu…! Sarannu di nuovu felici e specialmenti i loru picciriddi meravigliosi …prima ca pigghianu qualchi brutta piega…!! Si iddi vonnu e nun si isolanu, ma si aggreganu a tanti mei carissimi figghi a camminari assemi, ponnu risorgiri comu migliaia di autri coppi di coniugi, assemi a mia…!!!”. - “Grazie tante, Cristu, pi tuttu chiddu chi fai pi mia, pa me famigghia e pi tutti i parenti, amici, benefattori temporali e spirituali. Vogghiu stari sempri vicinu a Tia. To figghiu Pietro non ti rinnegherà mai…!! Nun ci sunnu… galli che tengano…!!! [:113]

Alia - Viste 1520 - Commenti 0