Chi maluccori

Radici & Civiltà

TODARO GIOACCHINO TODARO GIOACCHINO Pubblicato il 23/03/2018
Chi maluccori
L’eventuale pubblicazione di parziali brani musicali allegati a testi scritti è fatta a titolo di Demo, essendo essa finalizzata a documentare la relativa ricerca della rubrica “Radici & civiltà” non avente scopo di lucro, ma, piuttosto, finalità di libera divulgazione culturale.

Chi maluccori

(Estate- lu vuoscu bruscia…!)

Chi paci d’intra, … a mienzu di ‘stu virdi
unni lu sguardu miu tuttu si perdi,
taliannu di cca e dda li meravigghie:
comu lu svintuliari di li fogghie,
lu jucu di’ li raggi di lu suli
o di l’acieddi tutti li sò voli.

Lu sciatu trova puru giuvamientu        
da  ‘sta natura ca mi trov’ accantu,
ca sapi di sustanza e di sapuri             
e mi s’ allarga tantu lu me cori.

Pì chistu… mi disperu  e  nu’  nn’haiu  paci
pi quanti  di ‘sti tiampi dannu luci.       

Su’ poviri di testa e d’intellettu
da nu’ capiri chiddu c’hannu fattu:
‘na stragi vili …tutta di  ‘nnucenti         
ca senza d’iddi nu’ si tir’ avanti.

E, nun a casu, lu fici lu Criatu
pi’ dari a tutti nui lu megghiu sciatu. 
 
Ed ora… tuttu è riduttu  a braci ,
da lu  jautu di’ la cima a’ li radici.
La terra chianci… cu li carni russi
a vidiri tutti li so’ figghi arsi
e si cupuna di nivuru a luttu
aviennu piersu ‘n pocu tiampu tuttu.

Mancu la cinniri a la so’ matri resta…
p’avirla di cunfuartu a la so’ vista,
picchì lu vientu, ca di luntanu veni,       
nu’ sapi quali d’idda su’ li peni
e sciuscia forti,  pì quant’ havi sciati,
purtannula pì lochi scunusciuti.

Un cuorvu plana tuttu scunsulatu…
a vidiri ‘stu situ ad iddu notu,
ca fu pi’ tant’ armali amenu locu
di nidi e tani… prima di  ‘stu  focu
e d’erba virdi tutta sapurusa
e di tanti vermi ed ‘nsetti a iosa.

Chi maluccori… sunnu sti cristiani
p’aviri fattu cosi d’assassini!
Ci  nn’è  malati e …sani sunnu tanti….
c’agiscinu pì cosi malamenti….,
ca sann’  assai di loscu e d’intrallazzo,
da sèntirisi l’acri di lu puzzo.  


Gioacchino Todaro


Viste 8200 - Commenti 0
Iscriviti
ed inizia a pubblicare i tuoi contributi culturali