Lu criscenti

Radici & Civiltà

TODARO GIOACCHINO TODARO GIOACCHINO Pubblicato il 28/03/2018
Lu criscenti
L’eventuale pubblicazione di parziali brani musicali allegati a testi scritti è fatta a titolo di Demo, essendo essa finalizzata a documentare la relativa ricerca della rubrica “Radici & civiltà” non avente scopo di lucro, ma, piuttosto, finalità di libera divulgazione culturale.

Lu criscenti

Me’ Ma,  pi purmisioni a Santa Rita,
tinìa lu  criscenti  a `mpristari
ed era cosa ca  ‘nda li  matinati
 si sintìa a la porta tuppulìari:
“ Zza Mariuzza…, n’avi criscenti  a ‘mpristari?”   
“ Aspetta anticchia…, ca talìu si nni resta
duoppu chiddu c’ a dari a me’ cummari…,
ci l’haiu prumisu…, l’haiu scrittu ‘n testa “.

Scinnìa ‘nsuttana, da lu sciallu cupunata,
grapìa lu stipu ricavatu  a  muru,
talìava  ‘nto tianu, tra lu chiaru e scuru:
“ M’adduluru…, po’ iri  ‘nta la zza Ddulurata!”

“Vossìa m’ava scusari.
Prima ca fa jiurnu
aju lu pani d’impasta-artigianale'>pastari,
ca l’a  dari a me’ maritu,
ca di l’avvicenna ha lu turnu
a travagghiari cù  l’ aratu”.

La finestra ca si grapi
pì talìari cu c’è fora,
pirchì stamu misi supra,
pari comu fussi ora.

Lu rumuri di lu stipu,
l’annacari  a  la cchiù  nica,
a Vossìa s’ abbenadica
ci vidiemu,  macari, dopu!                  

Tuttu ‘stu traficu ca  s’armava:
chiddu  ‘mpristatu… a pani si rinniva
e, pì comu fattu votu, non pì li sazi…
ma pì cu  era  nta li ristrittizzi.

A vui, ca pì buntà mi liggiti,
duoppu tanti anni di campari,
viu dda porta, nun mi criditi…:
e sientu, chiaru chiaru tuppuliari!


Gioacchino Todaro


 


Viste 7972 - Commenti 0
Iscriviti
ed inizia a pubblicare i tuoi contributi culturali