Poesia

Radici & Civiltà

TODARO GIOACCHINO TODARO GIOACCHINO Pubblicato il 13/04/2018
Poesia
L’eventuale pubblicazione di parziali brani musicali allegati a testi scritti è fatta a titolo di Demo, essendo essa finalizzata a documentare la relativa ricerca della rubrica “Radici & civiltà” non avente scopo di lucro, ma, piuttosto, finalità di libera divulgazione culturale.

Poesia


La tegnu d’intra comu ‘na surgiva
ca sula sula sempri si rinnova:
è d’acqua frisca, tantu  sapurita,
ca l’arma mia cu’ d’idda si dissita.   

A voti veni fora comu a fiotti
d’inchiri li quartara e puru vutti
ed allura, pì darci ‘na carmata,
ni  pigghiu, tostu, giusta e bona nota.

Scurri accussì pi’ rivuli d’inchiostru,
ancora megghiu  quannu nun c’è lustru,
mittennu  tuttu quantu d’intra,  fora,
pì  comu voli e lu me’ cori spera.

E  pigghia forma la bedd’acqua frisca
di fatti veri o cosi ammanicati
e vola leggia, comu di ‘na  musca,
la menti mia pì spazi scunfinati.

Restu alluccutu, cu’ lu labbru siccu,
pinsannu ch’è farina du’ me’ saccu.
E  tuttu chistu… nun è pi’ vantu mìa,
si fattu cun arti è dittu  “ Poesia”Gioacchino Todaro


Viste 8173 - Commenti 0
Iscriviti
ed inizia a pubblicare i tuoi contributi culturali