Nu` mi manca nenti...!

Radici & Civiltà

TODARO GIOACCHINO TODARO GIOACCHINO Pubblicato il 28/06/2018
Nu` mi manca nenti...!
L’eventuale pubblicazione di parziali brani musicali allegati a testi scritti è fatta a titolo di Demo, essendo essa finalizzata a documentare la relativa ricerca della rubrica “Radici & civiltà” non avente scopo di lucro, ma, piuttosto, finalità di libera divulgazione culturale.

Nu` mi manca nenti...!

Ti ringraziu…ca m’haju susutu…..,
ma ora m’addari ‘na manu d’ajutu:
a scongiurari ‘sta sorti maligna…
macari ca fussi a corpi di ligna!
   
Ah … chi guaju…..,  sugnu malatu,
accuomu  a passari ‘sta mala jiurnata!
Nun haju sordi  pì ‘na criata
e mancu  oru misu di latu!

Haju  sulu ‘na pinsioni suciali ….
ca  cc’ accattu la pasta-artigianale'>pasta e lu sali
e, cu tuttu c’haju   ‘sti gran sordi…
passu lu tiempu a liccari la sarda.

Haju bulletti di gas, di luci e di acqua
e nun mi resta nent’atru p’a  vucca
e si nun fussi pì quarchi anima bona…
putissi muriri… puru di fami!

Menu mali, c’ hav’a canciari …
ed avemu, accussì, di  putiri  scialari.
No’  pì nnenti cc’amu datu lu  votu
p’aviri chiddu c’amu speratu!

Haju  l’attrezzu misu a l’oricchiu…
pì sentiri diri, propriu,  nun sacciu !
Pigghiu li pilluli pì li dulura
e l’effattu dura p’un’ ura.
                             
 Li pedi   su’ tantu strissati
e mi movu stannu  assittatu.
Haju  chiova misi  ‘nta   ‘n’ anca
e all’atru jiunocchiu quarcosa ci manca !

La dintera  mi tira d’un latu
ed  a’  stari attentu a quarchi stranutu.

Si c‘è friddu e cancia lu tempu   
mi vennu a li pedi  li crampi
e ‘nsertu,  s’è acqua cu’ troni,
megghiu  c’a  la televisioni !
   
Di tant`atri, ca nu’ n’ haju  elencatu,
la Scienza dici ca su’ scunusciuti:
pozzu stari serenu, nun ci pinsari,
tantu,  d’iddi, nu’ pozzu  muriri!Nu’ mi manca nenti…,ringraziu Diu,
pi chiddu ca sentu e pi chiddu ca vìu.
Nn’ haju tanti e di tutti culuri…
ca mancu li sapi… lu me’ dutturi!

Ed  allura…., dutturi …, c’haju a fari…?
Accuomu ‘na  petra m’ haja  jittari?!
Ah.. nun fussi mai…, pì l’arma mia
e   lu rispettu ca portu a Diu!
      
Allura, Tu,  mi devi  ajiutari :
cu ‘sti mali  putiri  campari !

Quannu vo’ Tu , cchiù tardu ca sìa,
fallu,  sulu, pì l’amuri c’hai pì mìa:
‘Na morti,  bona,  cu’ li Sacramenti
e ‘na Chiesa  china d’amici e parenti ;
tanti  parrini,  menzu pajsi,  tutta la banna
e li rintocchi di la Matrici e  Sant’Anna!  
  
E, vogghiu stari, all’atru munnu,
cu’ li cunfrati e la Madonna!

“ Ci sunnu tutti?
‘Nta ‘sta cunfusioni…,
m’avissi scurdatu, d’ammitari, a quarcunu? “     


Gioacchino Todaro


Viste 8124 - Commenti 0
Iscriviti
ed inizia a pubblicare i tuoi contributi culturali