`Na Lira

Radici & Civiltà

TODARO GIOACCHINO TODARO GIOACCHINO Pubblicato il 03/04/2020
`Na Lira
L’eventuale pubblicazione di parziali brani musicali allegati a testi scritti è fatta a titolo di Demo, essendo essa finalizzata a documentare la relativa ricerca della rubrica “Radici & civiltà” non avente scopo di lucro, ma, piuttosto, finalità di libera divulgazione culturale.

`Na Lira

 


Quantu sugnu, accussì, priatu


ppì ‘na lira ch’aiu truvatu;


dintra un libru era misa:


nicaredda e tisa tisa.


 


Avi cchiù di settant’anni


e nu’ mostra arcun malannu;


c’è ‘na cosa, sulamenti,


ch’ora mai nu’ servi a nenti !


 


Ma, ppì mia, vali tantu,


nu’ putiti ‘mmaginari:


è un mutivu ppì la menti


a putir fantasticari:


 


“ La putia, lu tabacchinu,


cuomu restu nu’ la rrenni


e ti trovi ‘nta la manu


‘na caramela ppì li ranni.


 


E sirviva a nui carusi,


cu’ li causiddi curti,


cuomu posta era misa


a puntarla ppì la sorti.


 


Ppì rigalu, nu’ gradita


si nu’ li dita di ‘na manu ,


p’accattari la granita


da lu bar di lu zzi Ninu.


 


Talismanu di furtuna,


cuomu tannu si cridiva,


ed ognunu nn’ avia una


e, picchistu, la sarvava.


 


Veni, certu, di pinsari:


chi furtuna po’ purtari….


d’aviri ‘na sula lira ….


mancu fussi u’ tisoru?


 


Ppì ‘stu fattu , v’haiu a diri,


ch’ora sugnu arrivatu,


nu’ mi pozzu lamintari


di chiddu c’haiu avutu !


 


Non è, certu, ppì dda lira…


c’haiu avutu bona sorti:


è la “Santa Manu”, puru,


a grapirimi li porti.


 


Gioacchino Todaro


 


Viste 2521 - Commenti 0
Iscriviti
ed inizia a pubblicare i tuoi contributi culturali