Voci Siciliane

TICLI ENRICO TICLI ENRICO Pubblicato il 05/11/2016
Lu cunsigliu di na matri a lu figliu

Lu cunsigliu di na matri a lu figliu

Figliu miu lauriatu

to matri ti voli debutatu

pi arricchire l`apparintatu.

Figliu miu nun guardare a destra e manca

nè comu la tizio furrìa l`anca

pensa sulu a la to branca.

Figliu miu nun pinsari ad avutru

pensa a li grana e a San Petru

ca avi li chiavi di lu paradisu.

Figliu miu lauriatu

ti cci viu debutatu

na carrera lesta e bona

senza lampi e senza trona.

Si necessita lu culuri

nun pigliarlo cu amuril`interessi fa lu quatru

siddu è russo o bianco sciuri

cuntanu sulu li dinari.

Cori miu spacunciratu

ticci a fari debutatu

cu sta bedda democrazia

la politica è simpatia

lu travaglio è camurrìa.

Quannu acchiani a ddu liveddu

ti diranno:quantu è beddu!

E ti cercano cani e gatti

vinci tu a conti fatti.

Figliu miu simpatico e beddu

nun ristare puvureddu

puru to patri ch`è disoccupato

iddu ti voli debutatu.

Figliu miu caro e diletto

nun lu perdere stu prugettu.


Elena di Montescuro

_______________________________________

(tratto dal periodico dell`Associazione socio-culturale

“Cartastampata” - giugno 09 – di  Lercara Friddi" href="../comune.asp?id_comune=8&comune=Lercara%20Friddi">Lercara Friddi )

 

Dedicata ad un "AMICO"

Alia - Viste 2352 - Commenti 0