Voci Siciliane

BIONDO GIUSEPPE BIONDO GIUSEPPE Pubblicato il 03/11/2017
Un giovani profugu

Un giovani profugu

Un giovani profugu Chi ti succedi, fighhiu miu. Ci dissi un brav’omu a un giovani profugu ca chiancia assittatu nta lu scaluni. Nun ti scantari, nenti ti fazzu. Taliami, cca sugnu. Lu picciottu Isò la testa e lu cristianu lu taliò nta l’occhi. Eranu chini di sofferenza. Nivuri , nfussati e senza spiranza. Scappu di la guerra Ci dissi chiancennu e c’ un filu di vuci: Ammazzaru a me patri, a me matri e a li me frati. Assassini senza pietà, Rirennu e sghignazzannu, Li tagghiaru pezza pezza E li ittaru tra li rifiuti. Nun haiu cchiù nenti. Era megghi ca muria Nsemmula cu iddi. Chi cci campu a fari Senza la me famigghia. Nun è giustu Ca iddi mureru E ia sugnu vivu. Era dispiratu e li lacrimi cci scurrianu comu na funtana. cu li manu la testa si tinia e comu na fogghia trimava. Lu cristianu tratteniri nun si potti. L’abbrazzo , lu strinciu Forti, forti nta lu cori E cu li lacrimi nta l’occhi e lu ruppu nta la gola Cci dissi: nun trimari. Susiti e camina cu mmia. Stai sirenu. Nuddu ti farà cchiù nenti. Si lu purtò a la casa Lu fici lavari, lu fici manciari, ci accattò li vistita e ci dissi: figghiu miu, d’ora nn’avanti chista è la to casa e chista è la to famigghia. Giuseppe Biondo

Alia - Viste 1631 - Commenti 0