Voci Siciliane

BIONDO GIUSEPPE BIONDO GIUSEPPE Pubblicato il 03/11/2017
Giuvinizza

Giuvinizza

Giuvinizza Nun è veru Ca quannu s’addiventa anziani Lu cori s’indurisci. E’ veru lu cuntrariu. Manu manu ca passa lu tempu E l’ anni aumentanu lu cori s’intinnirisci. La matina Quannu mi taliu a lu specchiu Mi viu la facci e la frunti Accussì chini di rughi Ca parinu carti giografichi. Ddi quattru capinni Ca ancora resistinu addivintaru tutti bianchi. Di com’era e sugnu, Paru natra pirsuna. Comu nni cancia cu lu tempu. Mi veni n’menti me matri. Quannu appuiava La me testa ncapu li so iammi, Idda, accarizzannumi li capiddi, mi dicia: la gioventù è ricchizza. Tu si giovani e si riccu picchì lu munnu apparteni a la gioventù. Avia ragiuni. La stissa cosa iu lu dicia a me fighhia. Ora ca sugnu nonnu, mi emozionu taliannu li me niputi ca vannu criscennu spinsirati. Mi manca picca pi la pinsioni. Ci pensu ogni iornu. Chi felicità e chi tristizza. Mi ci haiu abituari. Oramai sugnu a lu nesciri. Lu me tempu va finennu. E’ giustu mittirimi di latu. Ora tocca a iddi. Beata gioventù. Cu è picciuattu è riccu. Giuseppe Biondo

Alia - Viste 1805 - Commenti 0