Voci Siciliane

IT ALIA REDAZIONE IT ALIA REDAZIONE Pubblicato il 05/07/2018
Preghiera a MARIA REGINA

Preghiera a MARIA REGINA

O Virgini Regina, di paci e grazia china, `u Principi di la paci `nta lu to` pettu teni. Mai si intisi diri chi cu` ricurri a Tia la grazia nun otteni pi mezzu di to` figghiu `ncurunata `n cielu, aiutaci, gran Matri, a viviri `u Vangelu.

Alia - Viste 2127 - Commenti 0