Poesie Siciliane

BIONDO PAOLINO BIONDO PAOLINO Pubblicata il 13/08/2017

Ricordando Paolo Borsellino

Tu ca fumavi comu un trenu a carbuni


ji ca ti dicia di nun fumari


e mi rispunniavi babbiannu


"chiama li sbirri e fammi arristari"


amicu seriu e mportanti parruccianu


a tia ca ti su ntistati


aereporti, vaneddi., chiazzi e strati


pi fari la storia


cu la to scorta fustivu ammazzati


rammiantu na jurnata di stasciuni


ca pi lu cauru la peddi s`abbruciava


mi purtasti a Fiammetta, Manfredi


e Lucia a lu saluni


pi li capiddi faricci accurzari.


Un ricuordu ca mi - strinci `nta lu cori


aiu di Agnese tò mugghieri


bona matri di famigghia e di animu gentili


ora vulissi scriviri paroli ca mi dici lu me cori


ma pi la gran tristizza mi tremanu li manu


la spiranza chi nni resta


ca un si muartu invanu


 


                                  Paolino Biondo

Letture 1474 - Commenti 0
Pubblica le tue poesie
Vuoi pubblicare le tue poesie?
Inviacele al seguente indirizzo di posta elettronica : assarca2001@gmail.com