Voci Siciliane

DISPENZA VINCENT DISPENZA VINCENT Pubblicato il 25/02/2012
ATTO II.

                I quattro amici Emigrati nel mondo,Caloriu

ATTO II. I quattro amici Emigrati nel mondo,Caloriu

ATTO II. I quattro amici Emigrati nel mondo,Caloriu,Cicciu,Vastianu,Epifaniu,durante la loro permanenza ad Alia,durante le loro vacanze estive,si incontrarono in Piazza Santa Rosalia. Dopo avere venerato con una silenziosa preghiera la Santuzza Palirmitana,decisero di fare una passeggiata. Il primo luogo che vollero visitare fu La Villa Comunale. CALORIU: Vi ricurdati comu era bedda e pulita sta Villa ai nostri tempi. VASTIANU Si`.Ca` na lu mienzu c`era na funtana cu un zampillu.Era moltu affascinanti. I viali eranu ripieni di fiori. CICCIU: Mi ricordu,i Gigli,li rosi,li gelsomini.Chi profumu chi facianu. EPIFANIU: Beni mantenuta,e era un piaciri passari delle ore a la Villa Comunali.Ed era l`orgogliu di l`Alia. VASTIANU: Mi rigordu che chi la mantinia pulita era Luciu Lu Campusantaru e un`avutra pirsuna chi non mi ricuordu comu si chiamava. CALORIU: Lu zu Luciu ci facia scantari si non la tenevamu pulita. EPIFANIU: Ma guardati ora.Ma comu fannu a tenerla cosi` malannata.Ma nuggu si interessa piu` delle cosi belli di l`Alia. CICCIU: Continuamu la nostra passigiata.Giramu di Piazza Caloriu Guccione. CALORIU: E cu era stu Caloriu Guggione. Era parenti mia? CICCIU: No.Piggiamu a l`accurzu.A la fine di la Villa annu fattu una bella scalinata chi va a finiri a lu stratuni,unni c`era na briviratura di cimentu. EPIFANIU: Mi ricurdu di la briviratura.Turnavamu di Ballistrinu e abbiviravamu li muli a la briviratura. CALORIU: Ma ni sta scalinata c`e periculu di rumpirisi li jammi.Comu e` ridotta sta scalinata. Tutta rutta. Chi piccatu. VASTIANU: E pazienza.Chiddi ca stannu a lu Comuni nun sinnaddunanu.Ma chi su vuorvi. EPIFANIU: Continuamu versu lu Centimulu. CICCIU: Vi ricurdati a sta curva c`era sulu la casa di Piddu Curtisi. CALORIU: E ca` a desta c`era l`Ufficiu di Collocamentu.Binidittu tuttu don Pietro Giammona. Ca` truvava lavoru a tutti,senza interessi. VASTIANU: A! Comu era bedda la briviratura di lu Centimulu.Qantu passigiati a lu Centimulu cu li signurini. CICCIU: Arrivamu a lu Campusantu Vecchiu.Ho saputu ca` ci ficiru lu Museu Antropologicu. CALORIU: Finalmenti na cosa bona ficiru all`Alia.Quantu studiusi vinniru all`Alia.Lu Museu divintau di fama internazionali. EPIFANIU: Andamu a visitarlu. VASTIANU: Che e` bella la cappella di Santa Rusulia la Nica.Ittamucci na manata di soldi. Chi Santa Rusuliuzza ci aiuta a tutti. CICCIU: Arrivamu a li Campusantu Vecchiu.Ma unne` sta porta pi trasiri a stu Museu Antrapologicu. CALORIU: Ma ca` e` tuttu fraschi.Lu tettu e` tuttu sdirrubatu.Ma quantu sordi persi. VASTIANU: Turnamunninni a lu paisi.Ca` ma fari li valiggi.Dumani si parti. I quattro amici turnarunu a lu paisi.Si salutarunu poiche` l`indomani finita la loro vacanza ritornarono ai loro posti di lavoro.Germania . Alta Italia e Svizzera.

Alia - Viste 2104 - Commenti 11