Pubblica

Poesie Siciliane

CATALANO MARGHERITA CATALANO MARGHERITA Pubblicata il 21/10/2010

La fiera di Barbarà

Non ti stancare di strappare spine ingombre
di seminare all’acqua e al vento
la vita non miete a giugno
e non vendemmia a ottobre
ha una sola stagione il tempo.
la storia di barbarà ti cuntu:
a piè di una ridentissima collina
ogni sette anni a mezzanotte in puntu
si svolge una fiera accussi dici lu cuntu.
Propria ‘nta li terri supra la trazzera
linzola bianchi stinnicchiati nterra,
bracciali, collani, tanti feranti
vistuti di biancu e ntesta un turbanti.

Era d’estati e un’omu
durmia fora, aspittava lu ventu
pi spagghiari lu furmentu.
Tutta a na vota ntisi tanti vuci
si stricà l’occhi, vitti tanti luci.
C’eranu li musicanti, li tammurinara
e tanta genti, ca discurria, cu accattava
fazzuletta di sita, cannistri ntrizzati,
cammisi, mutanni, linzola ricamati.

L’omu trimava tuttu, tantu era lu scantu,
tuttu finiu tempu chi ti lu cuntu;
unn’appi curaggiu di avvicinari
riccu putia addivintari !
inveci si stinnichiau nterra, rasu, rasu
poviru era e poviru arristà
cu tri parmi di nasu.

Letture 3030 - Commenti 1
Pubblica le tue poesie
Vuoi pubblicare le tue poesie?
Inviacele al seguente indirizzo di posta elettronica : assarca2001@gmail.com