Pubblica

Poesie Siciliane

LANDOLINA F. E. LANDOLINA F. E. Pubblicata il 22/10/2010

CASTRUNOVU


Nto menzu da terra di Sicilia
C’è un paiseddu nicu comu un puntu
ma sapuritu ch’è na meravigghia !
Ora nta du nparoli ti lu cuntu !
Ti cuntu sulu i cosi principali
Ca si t’avissi a diri tutti cosi
un ci abbassassi un ciumi di paroli
e poi….. ti putissi siddiari !
E’ nicareddu lu paisi miu !
quattro casuzzi isi a pinnuluni,
a Matrici, u Cunventu, u Municipiu,
a Caserma e a Chiazza ch’è un muccuni !
Ma si iddu è cu pi sistemazione
è granni pi la storia d’u passatu !
ca duranti li vari occupazioni
ha statu sempri timutu e rispittatu.
A San Petru, pinsati, a tempu anticu,
ci fu un cungressu fattu di baruna
comu si fussi un parlamentu nicu,
ma a u Re d’allura ci trimò a curuna !
Li paisani ca ci sunnu ancora
sunnu ndustriusi, ginirusi e amati,,
dicu chiddi ca ci sunnu, picchì camora,
granni parti di iddi su emigrati.
Opiri d’arti ? Ci nnè piccaredda
ma su tinuti boni e misi a novu.
U sapiti qual è stu gran paisi ?
Videmu si nsirtati: Castrunovu !

Letture 1601 - Commenti 0
Pubblica le tue poesie
Vuoi pubblicare le tue poesie?
Inviacele al seguente indirizzo di posta elettronica : assarca2001@gmail.com