Pubblica

Poesie Siciliane

BIONDO PAOLINO BIONDO PAOLINO Pubblicata il 24/10/2010

Matri scantata


Mentri nna la panza crisci lu nutricu,
lu Patri e la Matri proccupati
di chiddu chi pò essiri la so strata.
Mmienzu la Mafia, Droga e Delinguenza,
li peni di l`unfernu avi a patiri,
si prima lu Signuri nun lu viri
ca lu munnu a picca a picca avi a canciari,
si putissi parrari lu nutricu a na vuci a na vuci
avissi a diri, nun niasciu di cca dintra
pi lu munnu tuartu, ma niasciu,
pi vuatri ca siti lu me Patri e la me Matri

Dicembre 1989
Paolino Biondo

Letture 2325 - Commenti 0
Pubblica le tue poesie
Vuoi pubblicare le tue poesie?
Inviacele al seguente indirizzo di posta elettronica : assarca2001@gmail.com