Terra antica. - Fotoracconto di IT ALIA REDAZIONE

Home/Fotoracconti

Terra antica.

Fotoracconto di IT ALIA REDAZIONE - Palermo Pubblicato il 15/09/2019
Versi di Tania Torres 13/09/2019
Terra Antica
Isola immenzu u mari u paradisu, ri culura oduri e sapuri.
Terra Antica sanguigna e ri forti passiuna.
China ri suli
c abbrucia.
Terra Antica
c avi tanta sturia
Amu chista terra antica a me terra
China rammuri
Terra c a avutu tanti patruni e assai servi
ancora stainnata pi rispettu si calano a birritta
si levano a coppula o u cappieddu ..
A Voscenza sabbinirica
.baciamu li mani a voscenza ha so famigghia
Antica terra chi u rispetti ci l avi rientra u sancu
Genti antica come u travagghiu,duri
suttu u suli a rumpirisi a carina.genti chi avi ta` menti sulu pensieri ri Campari mugghieri e figghi sulu u pensieru
ra so famigghia .
Genti cuntarina ri chista antica terra
pi cultivari u granu pi divintari farina
Immenzu ai filari ri racina pi falli arrivintari u bonu vinu
chini ra mattina a sira misi pi rinuocchi a ricugghiri l alivi .
Genti antica ca `la ruminica cu vistitu bonu pi iri alla missa
inta ri` stu jornu ri festa
c è ancuora vituzza semplici ri paisi in ta` sta terra antica china ri rispettu e onuri terra china ri tradiziuna
Ora quannu camini viri i tanti genti strana
n avutru parrari n avutru vistiri n avutru manciari
gente senza rispettu né ammurri
Chista unne` chi u a me terra antica china ri storia e ri cultura
Sta terra antica una avi chiu` né rispetto né onuri

 Pagina 1 di 1
1 immagini presenti
Viste 2626 - Commenti 0
Iscriviti
ed inizia a pubblicare i tuoi fotoracconti

SICILYMART.COM SICILYMART.COM