Pubblica

Poesie Siciliane

DRAGO CALOGERO DRAGO CALOGERO Pubblicata il 22/10/2010

Assarca.it

Mi struvigghiu la matina
e quannu ‘unn haiu chi fari,
addumu lu compiuter
e mi miettu a digitari.

Lu me pinzieru è fissu
e nun capisciu lu picchì,
stu curriri a circari
“Assarca puntu ittì”.

Mi piaci incuntrarimi
cu li me paisani,
puru si a sentiri li struiti
è tuttu virtuali.

M’aggiustu ‘a siggitedda,
lu maus ‘nta na manu,
la tazza cu lu latti
na broscia e….. “Accuminciamu!”.

Grapu li notizi,
dugnu na taliata,
a parti ‘u malutiempu
tuttu è comu na vota.


Pua vaiu pi taliari
cu scrissi ‘nto frattiempu,
di la Scozia ancora nuddu
da Baton ‘u gnu Vicienzu.

Abbassu la schermata….
“mmiiiii! Lu master cca è siddiatu
di la Germania scrissiru
pi ccù hannu vutatu”.

E chistu ‘un si pò fari!
‘U nnè ‘na cosa bella,
puru si a mia pari
u segretu di puddicinella.

Continuo lu me giru,
ccà e ddà vaiu a taliari
vidiemu nni sti iorna
cu si fici fotografari.

“Talè sta picciridda!
Talia quantu è bedda,
chi paru d’uocchi avi,
tutta so nanna Minichedda.

E chistu? Chistu cu è?
Cumpari Sarafinu?!
All’autri ‘un li canusciu
però chiddu è so figghiu Pinu”.

Continuo a digitari
ancora cu gran lena,
sarà puru virtuale
ma pi mia vali la pena.È quasi menzzuiornu
e già mi sientu stancu,
’u nnè facili stù curriri
di l’acqualonga finu a ‘u campu

passannu di la Pernici
e tuttu u Rabbatieddu,
scinniennu di la chiazza
finu a lu cannulieddu.

E ddà ora m’assiettu
lu sacciu: « virtualmente! »
E tornu arria carusu
ammienzu a la me genti.

Astutu lu compiuter,
pi oi finì accussì.
E s’ haiu vogghia di sunnari
ridigitu “Assarca puntu ittì”.

A Giuseppina Marchiafava e Maria Rosaria Sgarlata,
che non conosco e a cui nulla mi lega
se non, forse, quel comune rivolo dal sapor salato,
che affiora ogni qual volta Il pensiero vola là,
tra luoghi e volti di un tempo ormai passato.

Letture 2227 - Commenti 0
Pubblica le tue poesie
Vuoi pubblicare le tue poesie?
Inviacele al seguente indirizzo di posta elettronica : assarca2001@gmail.com