li dù gimilluzzi di Lercara

Visita il nuovo store di vendita online di prodotti agroalimentari siciliani www.shop-e.it

Radici & Civiltà

Pubblicato il 27/01/2009
<b>li dù gimilluzzi di Lercara</b>
L’eventuale pubblicazione di parziali brani musicali allegati a testi scritti è fatta a titolo di Demo, essendo essa finalizzata a documentare la relativa ricerca della rubrica “Radici & civiltà” non avente scopo di lucro, ma, piuttosto, finalità di libera divulgazione culturale.

li dù gimilluzzi di Lercara

Voce narrante di Rino Concialdi


“Carusi”, operai di miniera.

_______________________

Vinìanu a la me scola di Lercara

du' frati gimilluzzi puvureddi.

Vinìanu di la via di la surfara

senza scarpuzzi, senza capputteddi,

leggi leggi, li manu arrigilati,

li facci jarni, li nasiddi russi.

Setti annuzzi, e trimavanu di friddu,

accudì nudi comu dù acidduzzi.

Si mittianu assettati stritti stritti

l'unu cu l'autru e senza mai parrari.

'Ntantu cadìa la nivi nta li strati,

nta li chiani e li munti di Lercara.

Mentr'io dintr'a dda scola m'affannava

cummattennu cu tutti ddi nicuzzi,

taliava nta lu spissu i dù fratuzzi

chi stavunu assettati stritti stritti

l'unu cu l'autru, sempri zitti zitti.

Ci abbicinava, ci java a `ncuminciari

li vocali, li java a carizzari...

Ma io però nun mi putìa livari

di lu cori dd'ucchiuzzi spatiddati

ca mi taliavanu senza parrari.

Ed una notti `na cutra livavi

di lu mè lettu, la grapìvi 'n terra

e ci nn'arritagghiai du' mantilluzzi.

Gianni, Pinuzzu, ci pinzati cchiù

a lu me cori chi v'addifinnìu

contr'a lu friddu forti di Lercara?

Ora unni siti. Jti a la surfara?

E avìti forsi li vostri figghiuzzi

chi vannu a scola trimannu di friddu?

Nun sacciu cchiù, sugnu tantu luntanu

luntanu, cu tant'autri picciriddi.

Puru vi pensu ancora: e pregu Diu

pi li mè picciriddi di Lercara

ca ora su granni e vannu a la surfara.

……………………………………

Tanti anni doppu, arsira, ragiunannu

di così antichi e ghiennu ricurdannu,

mi dissi unu, vinutu di Lercara,

ca ristàstivu un ghiornu sippilluti

nfunnu di la surfara

cu tutti l'autri frati a vui cumpagni:

fu immensa la ruina ! Oh, quali chiantu,

quali chianti si leva di la petra

granni amica e nimica di la vostra

tragica vita, quali forti chiantu

si leva e acchiana 'nfacci di lu suli

e abbrucía dintra di lu nostru cori

chi dumannannu va: Picchì, picchì?...

A chi sirvìu lu me amari di tannu

pi li dù gimilluzzi puvureddi ?

Fu la petra cchiù forti: e iu nun ci potti

contro dda forza: l'affirrò la petra,

li straziò, li pistò, li marturiò

comu avìa fatto sempri nta lu tempo

di la so vita dura e ancora cchiù,

si l'abbrazzò nta li so forti vrazza,

si nn'assuppò lu'sangu di li vini,

nni impastò ntra lu surfaru lu cori.

Poveri gimilluzzi di Lercara,

fatti petra di sùrfaru pi sempri

petri impastati di chianti e di sangu

l'arma vostra riluci ntra li stiddi;

straluci e canta, limpida e nnuccenti

ca è chidda, ancora chidda, sempri chidda

di li mè dù nicuzzi picciriddi.

……………………………………

iu m'addinocchiu davanti a lu celu

e v'addumannu pirdunu, nicuzzi,

pi la curpa ca nu sacciu si fu mia

o di corchedun' avutru o....di tutti....


di Erminia Mancuso

insegnante di prima elementare

Anno scolastico 1936/37Viste 4568 - Commenti 0
Iscriviti
ed inizia a pubblicare i tuoi contributi culturali