This is Lercara Bassa, change here for Lercara Alta, Filaga, Palazzo Adriano...

Visita il nuovo store di vendita online di prodotti agroalimentari siciliani www.sicilymart.com

Radici & Civiltà

DIDACUS DIDACUS Pubblicato il 12/08/2012
This is Lercara Bassa, change here for Lercara Alta, Filaga, Palazzo Adriano...

This is Lercara Bassa, change here for Lercara Alta, Filaga, Palazzo Adriano...

‘Do not read, as children do, to amuse yourself, or like the ambitious,
for the purpose of instruction. No, read in order to live.’
 Gustave Flaubert.


Forsi, miegghiu, la vita, nni iava,

quannu, peggiu, parìa, c’avìa a gghiri…


A ttiempu d’esami d’ammissioni,

pi l’ambiziusi di proseguiri,

li studi, nni la scola superiori,

du’ eranu, really, li opzioni,

pi dirisi: Siemu a Lercara!

cu dda cadenza, divinuta cara,

duoppu deci anni di permanenza,

e 'un sacciu si li iorna, cci a' finiri...


O, arrietu cavaddu, a Decu Urticchiu,

cuscinu di spiccu di me’ nannu,

chi gghiava a pigghiari tabbaccu friscu,

pi li tabbaccusi di l’Alisi,

contribbuiennu a lu decrementu,

da decimila a trimmila nutrichi…


O, a la stazioni, cu la corriera,

Alia-Roccapalumma, Tornarrière…


Pua, si pigghiava, l’accelleratu,

Palermu centrali- Girgenti,

e a la prima stazzioni si scinnìa

chi sciauriava di sciuri di sùrfaru,

di lu culuri di l’agr’e duci,

d’unni, decollava, lu treninu,

Lercara, Filaga, Palazzu Adrianu…


Eppuru, c’era, ‘na terza opzioni,

a la piduna, cu lu saccuni,

cuomu surfatara e gghiurnatara…


Patri Scianna, aspittava, a la porta

di la bedda scola, di ‘na vota,

cu aria serena ed accogliente,

e, ciò nonostanti, di li perfòrmànces,

e di li contenuti culturali,

lu chiantu, mi ricordu, e li sarviati,

ammugghiati, nna ll’uovu, battutu,

di la zza Francisca,

c’avìa lu furnu, vicinu a la chiazza,

e Sant’Alfonzu cci dava chance…


E menu mali, ca li prestazioni,

grazzi a cardinali e monsignura,

tra giugnu e ottobbri, èbbiru fini,

cu l’approvazioni a proseguìri,

li studi, a la media, inferiori…


Sessanta, di anni, nn’ànnu passatu,

e d’un carusu, stamu parrannu,

di deci cannili, appena, astutati,

supra un campùtu pani di spagna,

cuom’attenuanti, a ‘na cunnanna,

la quali, si tali, avissi statu,

certamenti, m’avissi, signatu…


Inveci, mali, parrari, nun puozzu,

né di la scola, né di ddi cuozzi,

pezzi di caciu, manciati di li surci,

grovieri di , necròpoli,

minieri di lu Belgiu o di Lercara?

Né di partenzi, ‘n gruppa, a li muli,

né di treni e trenini, a vapuri,

ca cu l’aiutu di lu Signuri,

nni purtavanu a destinazioni…


Didacus


Viste 2212 - Commenti 0
Iscriviti
ed inizia a pubblicare i tuoi contributi culturali