SIRINATA D`AMURI
Col. Black summer amphibian, in leather and water repellent fabric

Col. Black summer amphibian, in leather and water repellent fabric

Visita il nuovo store di vendita online di prodotti agroalimentari siciliani www.shop-e.it

Radici & Civiltà

Nuovo Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali: aggiornamento informativa. Leggi Regolamento Utilizzando il nostro sito Web, si acconsente all`impiego di cookie in conformità alla nostra Politica sui cookie  Accetta i cookie da questo sito
TODARO GIOACCHINO TODARO GIOACCHINO Pubblicato il 27/06/2018
SIRINATA D`AMURI

SIRINATA D`AMURIAmuri,  ca ripusati  su’ du’ cuscini,
unu di pinni d’oca e l’atru di lana,
v’addumannu scusa e pirdunu
si  stavati durmiennu  a suonnu chinu.

A mia nu’  spercia, propriu ‘sta sira,
pì ‘nnenti, di jrimi a curcari.
Vogghiu, propriamenti, diri:
di stari ‘nsemi a vu’,  nu’ viu  l’ura !

Ma, ora,  macari Vui v’ata svigghiari
e, cu’ lu sciallu a pizzu, v’at’ affacciari
pì salutari amici e  vicinanza,  a vui cara,
pirchì di stari cca’,  è l’urtima sira!

A li me’ occhi  siti tantu biddicchia,
pariti ‘na statuetta dintra ‘na nicchia
ed è pi chistu ca l’arma mia  spinna
di vidirivi, ca sinno’ si danna !

U sacciu, cu mi fici ‘sta fattura:
l’occhi brijanti a mulinciana nira;
li capiddi a trizzi, fatti a curuna
e  la vucca tunna  sempri ridanciana.

Haiu pruvatu ‘mpacchi e mmisturi,
pì ‘stu mali, oscuru, alluntanari
e, ‘nta  la ricetta ca mi fici  un luminari
è dittu: sulu accantu a vu’ pozzu guariri !

Putiti, ora, stari senza pinsera
pirchì, pì nui, c’è  ‘na bona vintura;
mi lu dissi, chiaru chiaru, ‘na majara
liggiennumi la manu, propriu ‘sta sira !

‘Na truvatura, cu’ mia, aviti asciatu
pirchì sugnu, veramenti, un bonu partitu
Nu’ c’è di megghiu, vi l’haiu assicuratu:
haju tirreni  ed armali a  “ lu  Vruchitu " !

‘Stasira, at’aviri  un sulu pinseru :
dumani, propriu a chist ‘uri,
comu du’ turtureddi, misi a vulari,
pì  nidu, avemu  un fucularu.

Vu’, dintra d’iddu, a fari la cuva   
ed  iu,  a purtari quantu si  civa
tutta quanta la nostra nidiata:
speramu,  ‘nta la bon’annata !

Cu  sta  cantannu, è   Saru di  nomi,
ca v’ha fattu la scarpina pì dumani;
è Turiddu c’ha dittatu ‘sta canzuna
pì comu ci vinni, …sana sana !

La sirinata di ‘sta sira, avi ‘na cuda
cu’ lu viulinu di don Totò,  ca picca vidi;
accuomu ad iddu c’è l’amara cucca:
ca di notti vidi assai e lu jornu picca !

(A cu ,all’ebbica,  nu’ c’era,
pirsuna nota ‘n Paisi e puru fora,
s’era chiamatu, p’avirni  fattu votu,
cantava nuveni di Natali,  Rusulia e Rita. )       

Amici e curiusi, rantuna e paisani,
sparpagghiati, fora,  ‘nta lu chianu,
aspettanu ca  v’affacciati  a lu barcuni,
pi salutari  e p’aviri auguri e battimani.

( Ed a ‘stu puntu, s’apri la scena:
di lu barcuni, cu’ la parmisciana
e di la porta, misa a vanedda,
cu’ tutti li parenti  d’arreri d’idda.

E niesciunu ‘nguanteri e cistini,
di pastizzi di casa, chini chini
e  buttigghi di rosoliu  e bicchirini.

(“ Beddi picciuotti
Cci nn’è pi tutti… !
Jamuci pianu….
e senza jnchiri la  manu ! “ )

Gioacchino Todaro

Parmisciana = persiana


Viste 426 - Commenti 0
Iscriviti
ed inizia a pubblicare i tuoi contributi culturali