Pubblica

Poesie Siciliane

DI PASQUALE FRANCA DI PASQUALE FRANCA Pubblicata il 26/09/2011

PREGHIERA PRIMA DI METTERSI A LETTO

Ju vaju già a durmiri,
incertu saju a muriri,
ntà chistu stissu lettu,
mutatu in catalettu.

Perciò sta notti a vui, Matri Maria,
raccumannu la povira arma mia.
Oj in figura, dumani in sipurtura;
biatu cu pi larma si procura.

da una raccolta di Franca Di Pasquale

Letture 1224 - Commenti 0
Pubblica le tue poesie
Vuoi pubblicare le tue poesie?
Inviacele al seguente indirizzo di posta elettronica : assarca2001@gmail.com