Pubblica

Poesie Siciliane

DI PASQUALE FRANCA DI PASQUALE FRANCA Pubblicata il 12/09/2013

MI VIU PIGGHIATU DI LI TURCHIMi viu pigghiatu di li Turchi, cunfusu, sdisulatu, ammareggiatu;
pi ‘nzoccu nesci fora a certi vucchi c’è d’arristari siccu abbarsamatu.
Arrubbatini, ‘nganni, ‘mbruagghi e trucchi fatti di li genti cchiù allittrati
e suppurtamu comu tanti cucchi cuntinuamenti essiri arrubbati.
Povira menti mia, comu smanìa cerca la virità e ‘un trova via!

S’arrobba un ministru o un parrinu, nun è c’arrobba di so vuluntati;
ci veni ‘nzuannu l’ancilu divinu, diciannucci: “ Fratelli, arrubbati! “
Mi pari ca finìu a futti-futti e va ‘ngalera cu arrobba un pani,
ma cu li miliardi si l’agghiutti, puliti l’avi sempri li so mani.
Povira menti mia, comu smanìa, cerca la virità e ‘un trova via!

C’è ‘na marredda chi ‘mpirugghia tutti e li processi ‘un finiscinu mai,
picchì tanti e tanti su’ currutti ed è ‘nnuccenti cu arrobba cchiù assai.
Li medici su’ puru ‘mpilacati, picchì fannu scurusa la giustizia:
li pisci grossi scoprinu malati di ‘na malatia ch’è fintizia.
Povira menti mia, comu smanìa, cerca la virità e ‘un trova via!

E scàppanu accussi li cunnannati, li cchiù celeberrimi assassini.
Ci scrivinu ‘nta li certificati: “ ‘un circula cchiù sangu ‘nta li vini “.
L’amici d’iddi ‘un partinu surdati, ci dannu la riforma là per là,
e, siccomu arrisurtanu malati, su’ pinziunati di ‘nvalidità.
Povira menti mia, comu smanìa, cerca la virità e ‘un trova via!

Lu tistimoniu contru li putenti cari malatu cu cchiù facilità,
po’ sempri capitaricci un’ ncidenti o trova un passaportu e si nni va.
Però l’onestu patri di famigghia, ca ni la vita nun ha arrubbatu mai,
scutta la pena di stu parapigghia e chianci pi l’ autri sti guai.
Povira menti mia, comu smanìa, cerca la virità e ‘un trova via!

Pari ca sta finiannu lu jaddiari a latri, assassini e ‘mbrugghiuna,
li nomi già cumincianu a spuntari di certi cumannanti lazzaruna.
A li ‘nnuccenti Diu l’hav’aiutari ma, a cu nn’arrobba, furca chi lu ‘mpica.
Tannu la mè menti po’ sbariari, quannu la giustizia crisci e spica.
Povira menti mia, comu smanìa, cerca la virità e ‘un trova via!


Ignazio Russo “ TUTTE LE POESIE “ AULINO EDITORE

dalla raccolta di poesie di Franca Di Pasquale

Letture 1128 - Commenti 0
Pubblica le tue poesie
Vuoi pubblicare le tue poesie?
Inviacele al seguente indirizzo di posta elettronica : assarca2001@gmail.com