Pubblica

Poesie Siciliane

DI PASQUALE FRANCA DI PASQUALE FRANCA Pubblicata il 18/04/2012

La Paci

Muratura, cu mazzola e cazzola, nni fannu lu muru, la cammara e la sala;
lu fallignami fa li porti e nni cunsola; lu firraru lu passamanu pi la scala
lu picciuttieddu cu la cartella và a la scola; lu vanniaturi comu la cicala;
lu contadinu ricogghi e si cumpiaci. Travagghiu e armunia : chista è la paci.

Centristi, di destra e sinistra, chi ascultati, sta Santa Pasqua ci avi a libirari
Di guerra, malati e malignitati e dari largasia a travagghiari.
Dicia, a li niputi, nonnu Turi: “La paci è la suaru di l’amuri” .

Lu cumannu vi distruggi, è troppu duci, infatti aviamu tantu risultatu!
Cristu pridicava e fu ammazzatu, paci, uguaglianza e muriu ‘ncruci.
Vinti seculi aviamu attravirsatu, vittimu tutti comu nni finiu:
Kennedy presidenti fu sparatu, ‘ntà stu munnu era n’autru Diu;
e Luterchinghi un fu assassinatu? puru n’America successi un gran schifiu;
Bobbi Kennedy un si lu liquidaru, dopu la vittoria fistiggiatu?
Finchè c’è la manu di l’usurpaturi, cu lotta pi la paci di li populi
Mori, comu ammazzaru lu Signuri .

Tratto dalle poesie dialettali di SERAFINO CULCASI
ARTI GRAFICHE CORRAO TRAPANI

da una raccolta di poesie siciliane di Franca Di Pasquale

Letture 1158 - Commenti 0
Pubblica le tue poesie
Vuoi pubblicare le tue poesie?
Inviacele al seguente indirizzo di posta elettronica : assarca2001@gmail.com