Pubblica

Poesie Siciliane

DI PASQUALE FRANCA DI PASQUALE FRANCA Pubblicata il 30/03/2012

IL RITORNO DEL FIGLIOL PRODIGO


Me caru patri, iu mi nni vogghiu jiri, vogghiu ijri a godiri, la me libirtà.
Me caru figghiu, tè ccà li to’ dinari, ‘nzoccu nn’affari l’abbidiri tu.

. Scinniu li scali, cu granni primura, l’amici allura l’aspettanu dda
Amici mei, manciamu e scialamu, alligramenti, dinari cci nnè.

Quannu l’amici lu vittiru nuru, lu lassaru sulu ‘ntà chidda città.
Iddu, si misi na canna ‘ntà li manu, comu un viddanu, addumannari và.

Signur patruni, circati un garzuni? Vuagghiu n’agnuni e un tozzu di pani.
Iddu si misi, ‘nterra assittatu, pinzannu lu statu di lu patri sò.

Siddu cci vaiu, mi vastunia e mi castia; nun cci vaiu cchiu’.
Siddu cci vaiu, mi vastunia e mi castia nun cci vaiu cchiu’.

Pi gghiri a vidiri a so patri divinu, si misi ‘ncaminu cu granni pietà.
Quannu so patri lu vitti spuntari, si misi a gridari di ccà e di gghà.

Faciamu un bagnu, priziusu e finu; bagnu divinu pi un figghiu di re.
Faciamu un bagnu priziusu e finu; bagnu divinu pi un figghiu di re.

TRATTO DALL’ALBUM DI ALFREDO ANELLI
Dalla raccolta di Franca Di Pasquale


Letture 1245 - Commenti 0
Pubblica le tue poesie
Vuoi pubblicare le tue poesie?
Inviacele al seguente indirizzo di posta elettronica : assarca2001@gmail.com