Pubblica

Poesie Siciliane

DI PASQUALE FRANCA DI PASQUALE FRANCA Pubblicata il 19/11/2013

LA DONNA E’ MATRI E S’AVA RISPITTARI

Di nicarieddu a mia mi ‘nzignaru d’amari e rispittari ogni donna.
Mè matri mi dicìa: “Talia all’artaru lu Bamminieddu ‘mbrazza a la Madonna,
l’anciuliddu avi la spata ‘n manu a guardia di lu diavulu carogna”.
Mi fici pua la cruci cu la manu e dissi: ”Figghiu siamu di la Madonna,
ogni picciridda è tò suruzza, la picciuttedda ‘na suaru cchiu’ granni,
la Chiesa è di tutti la casuzza e tutti li vicchiariaddi sunnu nanni”.

Ricordu puru quannu cu mè pà parravanu tra iddi ‘n cunfirenza.
Mi dicianu: “Arrassati di ccà!” e l’ascutava cu tanta ubbidienza.
Senza diri né scù, né passiccà, senza rumuliuni e priputenza,
dicianu ca ancora ‘unn’è l’età d’aviri certi cosi a canuscenza!
Ora ‘nveci nun si capisci cchiù cu su li nichi e cu su li granni,
nni ‘mbastardieru, mah! com’è chi fu… diavuli addivintaru matri e nanni.

Lu cinamu oramai fa sdisanuri, senza vrivogna, senza cchiù l’affruntu,
persi ogni donna tuttu lu puduri, fannu nurrizza e cosi chi nun cuntu.
La ficimu la donna addivintari un cìfaru, ‘na fabbrica di corna,
‘na pezza lorda ca fa schifiari, ma quali santa! Autru chi Madonna!
E tuttu chissu diciti ch’è progressu d’un populu c’avanza e si sviluppa?

Chi bedda ‘ducazioni è stu sessu… già si partiaru puru pi la puppa.
Nun sugnu né picciuattu e mancu viacchiu e né n’arrieri vuogghiu riturnari,
ma lu supiacchiu rumpi lu cupiacchiu, la donna è matri e s’ava rispittari!
Rispiettu quantu’e gghè e amurusanza ma ‘un c’è munnu senza gravitanza.
Ignazio Russo “TUTTE LE POESIE” AULINO EDITORE
Da una raccolta di Franca Di pasquale

Letture 1137 - Commenti 0
Pubblica le tue poesie
Vuoi pubblicare le tue poesie?
Inviacele al seguente indirizzo di posta elettronica : assarca2001@gmail.com