Pubblica

Poesie Siciliane

DI PASQUALE FRANCA DI PASQUALE FRANCA Pubblicata il 13/03/2013

TRUVULIATA

Pirchì l’ Italia è china di furfanti?
Pirchì la genti fannu detru frunti?
Li cosi giusti, pirchì nun vannu avanti?
E nuddu c’è ch’è onestu ‘nna li cunti?

C’è ‘n giru troppa genti stravacanti:
cu chiddu chi guadagni cchiù nun spunti,
e l’ unistà è misa di cantu,
nun ci su manu chi nun sunnu unti.

La curpa ci l’ aviamu li vutanti,
ca cu lu votu faciamu li parlamenti;
li stessi facci, sempri cchiù birbanti,
ed è pi chissu ca nun cancia nenti.

Ma chista società si po’ aggiustari,
avanti, d’ accussì, nun si po’ ghiri.
Mittiamu genti onesti a cumannari,
nun voli cchiù stu populu suffriri.

Livamuni li mascheri e li mussila,
livamuni li scanti e li spavianti:
mittiamuni ‘n cuscenza tutti ‘n fila,
e arraggiunamu cu li sintimianti.

D’intra li casi nuastri accuminciamu,
mittiannuni li manu ni lu frenu
e a cu è chi sbaglia fora lu jttamu
e li partiti nietti li tiniamu.

Si ‘nveci d’ accussì cuntinuamu,
un juarnu tutti ‘n funnu nni truvamu.
Ignazio Russo “TUTTE LE POESIE” AULINO EDITORE
da una raccolta di Franca Di pasqualeLetture 912 - Commenti 0
Pubblica le tue poesie
Vuoi pubblicare le tue poesie?
Inviacele al seguente indirizzo di posta elettronica : assarca2001@gmail.com