Pubblica

Poesie Siciliane

DI PASQUALE FRANCA DI PASQUALE FRANCA Pubblicata il 12/07/2013

NUN TI CURAR DI LOR MA GUARDA E PASSA !


Me nannu ch’era un vecchiu marinaru,
‘nà sira chi ‘nfuriava lu timpurali,
agghiummariatu vicinu lu fucularu
mi dissi, ‘ntonu tuttu dutturali :
“ Nun ti curar di lor ma guarda e passa
nun dari saziu a genti ca ci ‘ngrassa ! “

E duappu ‘na pigghiata di tabaccu,
quarchi cuarpu di tussi e un stranutu,
continuò diciannu : “Nun è scaccu
cu perdi duappu aviri cumbattutu,
è scaccu sulamenti la scunfitta
a cu si suttametti a la scupitta ! “

Duappu sti frasi ditti cu mastria,
ci fazzu cu babbiu : “Caru nannu
tutta sta littra e sta filusufia
nun la capisciu, quasi mi cunfunnu “ .
E iddu m’arrispunni ‘ncippudatu
“ Sceccu, ‘ngnurantuni e scrianzatu !

Ora ti spiegu cu paroli chiari
Chiddu chi chiami tu filusufia :
Li cosi di la vita l’ha pigghiari
cu strafuttenza e tanta fantasia,
si duni ascutu a li genti, ti cunnanni
a stari ‘nmianzu li guai, peni e affanni ! “

NINO TESTA “ Spiculiannu a Cefalù “
L. Misuraca Editore

da una raccolta di Franca Di Pasquale

Letture 2103 - Commenti 3
Pubblica le tue poesie
Vuoi pubblicare le tue poesie?
Inviacele al seguente indirizzo di posta elettronica : assarca2001@gmail.com