Pubblica

Poesie Siciliane

DI PASQUALE FRANCA DI PASQUALE FRANCA Pubblicata il 26/11/2010

Sugnu cuntenti ca ti maritasti

Sugnu cuntenti ca ti maritasti,
mancu siggu jeri nà suruzza mia!
Chi fusti orba o cieca ca ti lu tinisti
oppuru t`annurbau santa Lucia?
Nè in robba, né in dinari t`avanzasti,
nè mancu di pristanza è miegghiu di mia!

Letture 1273 - Commenti 0
Pubblica le tue poesie
Vuoi pubblicare le tue poesie?
Inviacele al seguente indirizzo di posta elettronica : assarca2001@gmail.com