Pubblica

Poesie Siciliane

DI PASQUALE FRANCA DI PASQUALE FRANCA Pubblicata il 26/11/2010

Assira cci passai di li tò parti

Assira cci passai di li tò parti,
d`un purtidduzzu tutti cosi vitti!!
Munnavi aranci e gghittavi li scorci
e all`autri davi li munnati spicchi.
Cu mia fai la santa e t`addinuocchi;
cu l`autri longa longa ti stinnicchi.
Figghiuzza, a cu li cunti ssi m`papuocchi;
lu sacciu ca si schetta di l`aricchi!

Letture 1070 - Commenti 0
Pubblica le tue poesie
Vuoi pubblicare le tue poesie?
Inviacele al seguente indirizzo di posta elettronica : assarca2001@gmail.com