Pubblica

Poesie Siciliane

DI PASQUALE FRANCA DI PASQUALE FRANCA Pubblicata il 11/11/2011

SCHIETTI MALAVITA

Haiu lu sienziu mia sempri ‘ncaminu, nun sacciu quali via vurria pigghiari,
haiu fattu na’ pinzata stamatina, ca aguannu mi vulissi maritari.

Fimmini schietti nn’aviamu a migghiara, macari fannu ‘mpacciu a caminari,
ma ju, l’amaru mia nni sugnu privu, mancu una nni puozzu capitari.

Li schietti, malavita assai faciamu, ca ‘nta’ lu mmiernu nun zi po’ quariari,
tutta la notti lu liettu tantiu; senza mugghieri nun zi po’ cuitari.

Pua fazzu na’ prighiera versu Diu, forsi mi la facissi capitari:
“ dicu daveru “ ca nunn’ abbuffuniu, la mugghieri cci voli comu lu pani.

Ja vi lu dicu a bbuautri anziani, ca siti cchiu’ avanzati di etati,
cu bbuautri mi vuagghiu cunfidari, di l’ autri siti li cchiu’ assinziati.

Ca a stari schiettu e’ un malu-campari. Si ppi sorti m’ arrivu a maritari,
ja di dintra, nun m’ arrassu mancu a puntalati.
AUTORE IGNOTO
dalla raccolta di poesie siciliane di Franca Di pasquale

Letture 1373 - Commenti 0
Pubblica le tue poesie
Vuoi pubblicare le tue poesie?
Inviacele al seguente indirizzo di posta elettronica : assarca2001@gmail.com