Pubblica

Poesie Siciliane

DI PASQUALE FRANCA DI PASQUALE FRANCA Pubblicata il 17/09/2012

PARRA PICCA E CAMPI ASSAI

Siddu ognunu si pigghiassi li pinzera di la so casa,
e si nuddu criticassi cu s’azzuffa o cu si vasa.

Siddu ognunu vidi e taci, e fa finta ca nun senti,
tuttu lu munnu fussi ‘n paci, nun ci fussiru lamienti !

Mentri ‘n veci ‘n tra sta terra, ci su tanti sfacinnati
Ca ti miattinu la guerra ‘n trà parienti, amici e frati !

Tanti voti basta “ un ma “ ca fa nasciri un suspiettu,
certamente ci sarà qualchi picculu difiettu !

Si ci su du veru amici, ca si stimanu di frati,
c’è cu fa e c’è cu dici pi vidirili sciarriati !

Si frequenti na famigghia, tantu spissu e volentieri;
cu ti sparra cu la figghia cu t’accusa cu la mugghieri !

Siddu ‘n casa ti ‘nni stai, stanni certu e sicuru,
ca ‘na vota sentirai ca ti chiamanu “ u turuni “!

Siddu ‘nveci ridi e sciali cu l’amici e li parienti,
si ‘na testa senza sali, sfardunazzu ed incuscenti !

Siddu ognunu ci rifletti prima di parrari assai,
e guardassi li so difetti, nun criassi tanti guai !

Dici un muttu viacchiu e saggiu, ca di moda un passa mai:
“ ‘ Ntra stu munnu di passaggiu, parra picca e campi assai “ !

Nino Testa “Spiculiannu a Cefalu’”
L. Misuraca Editore


Da una raccolta di Franca Di Pasquale

Letture 2009 - Commenti 1
Pubblica le tue poesie
Vuoi pubblicare le tue poesie?
Inviacele al seguente indirizzo di posta elettronica : assarca2001@gmail.com